10 Dambuhalang Kasalanan ni PNO'y Aquino

Advertisement


1.Mamasapano - Pagbuwis ng buhay ng mga Pilipino para sa gera “US war on terror” sa Operation Wolverine/Exodus

2.Pagkapapet - Pagbebenta ng soberanya at interes ng mamamayan

3.Korapsyon - Pagnanakaw sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng DAP


Advertisement
Sponsor


4.Yolanda at mga kalamidad - Kriminal na kapabayaan sa pananalanta ng bagyong Yolanda at iba pang kalamidad

5.Privatization - Pagpapahirap at pagbebenta ng interes ng mamamayan para pagkakitaan ng mga pribadong negosyo

6.Mataas na presyo, mababang sahod - Pagsirit ng presyo ng mga bilihin at batayang pangangailangan ng mamamayan habang ipinako sa napakababang halaga ang sahod

7. Pagwasak sa kalikasan sa malawakang pagmimina para pagkakitaan ng mga dayuhang kumpanya

8.Gawa-gawang Reporma sa Lupa – Pagharang at panloloko sa distribusyon ng lupa sa HLI, patuloy na pandarahas laban sa mga magsasaka at manggagawang bukid ng HLI at patuloy na kawalan ng hustisya sa masaker

9.Paglabag sa karapatang pantao - Pagkulong sa 208 katao ang bilanggong pulitikal, pagpatay sa 204 katao, sapilitang pagkawala ng 21 katao

10.Pangungunsinti – Pagbibigay pabor at pusisyon sa gobyerno sa mga KKKK at pagpapanatili sa kanila bagamat nasangkot sa katiwalian
WHAT IS YOUR OPINION ABOUT THIS ISSUE?

PLEASE SHARE OUR WEBSITE TO OTHERS AND LIKE OUR FB PAGE FOR MORE NEWS UPDATES

Social Media PH

Share to Facebook Share to Twitter
Disclaimer: Contributed articles does not reflect the view of this website. This website cannot guarantee the legitimacy of some of the information contributed to us. You may do additional research if you find some information doubtful.

Loading...

No comments:

Follow Us For More Latest News Updates. Powered by Blogger.